Ей китна пролет...

Име на ресурса

Ей китна пролет...

Автор:

Славейков, Пенчо Петков

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1921

Брой/кн.

8

Страница:

с. 10

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

литература, българска. Поети, български. поезия.

Цитат

“Ей китна пролет...,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/19676

Изходни формати