Книжна лястовичка

Име на ресурса

Книжна лястовичка

Автор:

Ганчев, Марко

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1994

Страница:

с. 13

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Сезони, пролет.

Цитат

“Книжна лястовичка,” Дигитална платформа, достъпна от 18 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/21537

Изходни формати