Шушу-мушу

Име на ресурса

Шушу-мушу

Автор:

Самуилов, Виктор

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1994

Страница:

с. 15

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Стихотворения за деца.

Цитат

“Шушу-мушу,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/21539

Изходни формати