В парка милиционер...

Име на ресурса

В парка милиционер...

Подзаглавие:

Анекдот

Година на издаване:

1994

Страница:

с. 15

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Анекдоти.

Цитат

“В парка милиционер...,” Дигитална платформа, достъпна от 14 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/21542

Изходни формати