Какво рисуваш...

Име на ресурса

Какво рисуваш...

Подзаглавие:

Анекдот

Година на издаване:

1994

Страница:

с. 15

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Анекдоти.

Цитат

“Какво рисуваш...,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/21544

Изходни формати