Прослава на българския университет

Име на ресурса

Прослава на българския университет

Автор:

Балев, Стефан

Заглавие:

Прослава на българския университет

Година на издаване:

1938-1939

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Прослава на българския университет,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/220

Изходни формати