Ново откритие

Име на ресурса

Ново откритие

Автор:

Зеленгоров, Владимир

Подзаглавие:

Очерк

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

7

Страница:

21-23

Имена, за които става дума:

Константинова, Цветана Борисова

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

бобени влакна,
открития, откриватели, български,

Цитат

“Ново откритие,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/24493

Изходни формати