Гатанка

Име на ресурса

Гатанка

Автор:

Русков, Йордан Атанасов

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

7

Страница:

27

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

молив,
гатанки,

Цитат

“Гатанка,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/24498

Изходни формати