Славянска пролет

Име на ресурса

Славянска пролет

Автор:

Стоянова, Христина А.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

7

Страница:

30

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

дружба,
стихотворения за деца,

Цитат

“Славянска пролет,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/24500

Изходни формати