Песен на лятото

Име на ресурса

Песен на лятото

Автор:

Гонкова, Еленка

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

8

Страница:

4

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

лято,
стихотворения за природата,

Цитат

“Песен на лятото,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/24508

Изходни формати