Птиче радио

Име на ресурса

Птиче радио

Автор:

Симеонов, Трайко

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

8

Страница:

8

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека¶

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за птици,

Цитат

“Птиче радио,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/24510

Изходни формати