Peter TschaikowskyNusknacker-Suite, Op.71 a

Име на ресурса

Peter Tschaikowsky
Nusknacker-Suite, Op.71 a

Подзаглавни данни: Casse-Noisette
Автор: Peter Tschaikowsky
Издателство: Breitkopf und Hartel
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1953
Предметна рубрика: Симфонична музика-сюита
Форматна сигнатура: MII36
Име на български: Пьотър Чайковски

Цитат

“Peter TschaikowskyNusknacker-Suite, Op.71 a,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28805

Изходни формати