Franz SchubertGesange Fur eine Simgstime mit Klavierbegleitung : Bd. 5

Име на ресурса

Franz Schubert
Gesange Fur eine Simgstime mit Klavierbegleitung : Bd. 5

Автор: Franz Schubert
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1953
Предметна рубрика: Вокална музика-камерна
Форматна сигнатура: MII1
Име на български: Франц Шуберт

Цитат

“Franz SchubertGesange Fur eine Simgstime mit Klavierbegleitung : Bd. 5,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28811

Изходни формати