Robert SchumannSamtliche Lieder : Mezzo-Sopran oder Bariton : Bd. 2

Име на ресурса

Robert Schumann
Samtliche Lieder : Mezzo-Sopran oder Bariton : Bd. 2

Автор: Robert Schumann
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1956
Предметна рубрика: Вокална музика-камерна
Форматна сигнатура: MII2
Име на български: Робърт Шуман

Файлове

Цитат

“Robert SchumannSamtliche Lieder : Mezzo-Sopran oder Bariton : Bd. 2,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28815

Изходни формати