Joseph HaydnDie Jahreszeiten : Oratorium

Име на ресурса

Joseph Haydn
Die Jahreszeiten : Oratorium

Автор: Joseph Haydn
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1957
Предметна рубрика: Оратория, австрийска
Форматна сигнатура: MII10
Име на български: Йозеф Хайдън

Файлове

Цитат

“Joseph HaydnDie Jahreszeiten : Oratorium,” Дигитална платформа, достъпна от 19 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28817

Изходни формати