Robert SchumannConcert sans Orchestre f moll, Op. 14 : Troisieme grande Sonate

Име на ресурса

Robert Schumann
Concert sans Orchestre f moll, Op. 14 : Troisieme grande Sonate

Автор: Robert Schumann
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1959
Предметна рубрика: Пиано-соната
Форматна сигнатура: MII14
Име на български: Робърт Шуман

Цитат

“Robert SchumannConcert sans Orchestre f moll, Op. 14 : Troisieme grande Sonate,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28821

Изходни формати