Ludwig van BeethovenSimphonie Nr. 8

Име на ресурса

Ludwig van Beethoven
Simphonie Nr. 8

Подзаглавни данни: F dur, Op. 93
Автор: Ludwig van Beethoven
Издателство: Breitkopf und Hartel
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1953
Предметна рубрика: Симфония
Форматна сигнатура: MII22
Име на български: Лудвиг ван Бетховен

Цитат

“Ludwig van BeethovenSimphonie Nr. 8,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/28828

Изходни формати