-Зърната се вече привършват в полето...

Име на ресурса

-Зърната се вече привършват в полето...

Подзаглавие:

Картина

Година на издаване:

1928-1929

Брой/кн.

5-6

Страница:

1

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

фигурална композиция,
птици, графика,

Цитат

“-Зърната се вече привършват в полето...,” Дигитална платформа, достъпна от 19 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29296

Изходни формати