Gioacchino RossiniDer Barbier von Sevilla : Komische Oper in zwei Akten

Име на ресурса

Gioacchino Rossini
Der Barbier von Sevilla : Komische Oper in zwei Akten

Автор: Gioacchino Rossini
Издателство: Peters
Местоиздаване: Leipzig
Година на издание: 1960
Предметна рубрика: Опера, италианска
Форматна сигнатура: MII51
Име на български: Джоакино Росини

Цитат

“Gioacchino RossiniDer Barbier von Sevilla : Komische Oper in zwei Akten,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/29522

Изходни формати