Пролет иде

Име на ресурса

Пролет иде

Автор:

Костакев, Георги Христов

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1939-1940

Брой/кн.

5

Страница:

с. 6

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Сезони, пролет,

Цитат

“Пролет иде,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/31396

Изходни формати