София преди и сега

Име на ресурса

София преди и сега

Подзаглавие:

[Статия]

Година на издаване:

1921

Брой/кн.

1

Страница:

с. 6-7

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

София, гр.,
Градове, български,

Цитат

“София преди и сега,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/31405

Изходни формати