През топли дни носи тънко облекло!

Име на ресурса

През топли дни носи тънко облекло!

Подзаглавие:

[Съвети]

Година на издаване:

1946-1947

Брой/кн.

1

Страница:

с. 7

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Здравни съвети,

Цитат

“През топли дни носи тънко облекло!,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/33778

Изходни формати