На ти дете...

Име на ресурса

На ти дете...

Автор:

Славейков, Петко Рачов

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1894-1895

Брой/кн.

[1]

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“На ти дете...,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/34343

Изходни формати