Приказка за русалката

Име на ресурса

Приказка за русалката

Автор:

Дулова, Юлия П.

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Русалка,
стихотворения за деца, творби на деца,

Цитат

“Приказка за русалката,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/34828

Изходни формати