Главоблъсканици?

Име на ресурса

Главоблъсканици?

Подзаглавие:

Ребуси

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Решение на задачите на детската страница от бр.20

Ключови думи, тематика и географски понятия:

ребус, кръстословица, остроумия, скрита картинка,
логически задачи,

Цитат

“Главоблъсканици?,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/34830

Изходни формати