Май

Име на ресурса

Май

Автор:

Кехайова, Василка

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1936

Брой/кн.

39

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

май, пролет,
Самоков, гр.,
творби на деца, сезони,

Цитат

“Май,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35072

Изходни формати