Как един дядо се качил на небето

Име на ресурса

Как един дядо се качил на небето

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1894-1895

Брой/кн.

5-6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази,

Цитат

“Как един дядо се качил на небето,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35089

Изходни формати