Божият ратай

Име на ресурса

Божият ратай

Автор:

Каралийчев, Ангел Иванов

Подзаглавие:

Старогерманска легенда

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

1

Страница:

с. 2-4

Имена, за които става дума:

Исус Христос;за него,

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Свят,
Религии - Християнство,

Цитат

“Божият ратай,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35102

Изходни формати