Най-хубавата песен

Име на ресурса

Най-хубавата песен

Автор:

Кралевски, Спас

Подзаглавие:

[Разказ]

Авторска отговорност:

Милев, Спас Любенов;,

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

1

Страница:

с. 13-14

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Спас Кралевски е псевдоним на Спас Любенов Милев

Ключови думи, тематика и географски понятия:

чучулига,
животни, птици,

Цитат

“Най-хубавата песен,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/35109

Изходни формати