Песен на орача

Име на ресурса

Песен на орача

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1908

Брой/кн.

7-10

Страница:

207

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца,

Цитат

“Песен на орача,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/36384

Изходни формати