Похвали се меца

Име на ресурса

Похвали се меца

Автор:

Паспалеева, Веса

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Авторска отговорност:

Караманова, Веселина Владимирова;

Година на издаване:

1936-1937

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Истинското име на авт. е Веселина Владимирова Караманова. - Изданието е приложение на сп. ''Модерна Домакиня''

Ключови думи, тематика и географски понятия:

мечка,
България,
животни,

Цитат

“Похвали се меца,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37586

Изходни формати