Игри в стая

Име на ресурса

Игри в стая

Подзаглавие:

[Описание]

Година на издаване:

1936-1937

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Изданието е приложение на сп. ''Модерна Домакиня''

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
Деца, Игри,

Цитат

“Игри в стая,” Дигитална платформа, достъпна от 21 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37595

Изходни формати