Бягство в Египет

Име на ресурса

Бягство в Египет

Автор:

Вагнер, Николай Петрович

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1929

Брой/кн.

3

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, библейски,

Цитат

“Бягство в Египет,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37608

Изходни формати