Проповедта на Йоана Кръстителя

Име на ресурса

Проповедта на Йоана Кръстителя

Автор:

Вагнер, Николай Петрович

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1932

Брой/кн.

7

Страница:

Имена, за които става дума:

Йоан Кръстител, светец

Език:

рус.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

християнство,
светци, православни,

Цитат

“Проповедта на Йоана Кръстителя,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37657

Изходни формати