Видението на нещастната жена

Име на ресурса

Видението на нещастната жена

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1932

Брой/кн.

7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

вяра, християнство,
разкази за деца, семейство, поучителни четива,

Цитат

“Видението на нещастната жена,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37661

Изходни формати