Богат и сиромах

Име на ресурса

Богат и сиромах

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1932

Брой/кн.

7

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

богатство, бедност,
разкази за деца, поучителни четива,

Цитат

“Богат и сиромах,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37664

Изходни формати