Бог

Име на ресурса

Бог

Автор:

Попмихайлов, Иван

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1930

Брой/кн.

6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Бог,
стихотворения, религиозни,

Цитат

“Бог,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37666

Изходни формати