Пазете се!

Име на ресурса

Пазете се!

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1930

Брой/кн.

6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

алкохол,
разкази, поучителни,

Цитат

“Пазете се!,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37670

Изходни формати