При леглото на болния баща

Име на ресурса

При леглото на болния баща

Автор:

Де Амичис, Едмондо

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1930

Брой/кн.

6

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, битови,

Цитат

“При леглото на болния баща,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/37674

Изходни формати