Младежкия Червен кръст

Име на ресурса

Младежкия Червен кръст

Автор:

Омарчевски, Стоян Иванов

Подзаглавие:

[Статия]

Година на издаване:

1922-1923

Брой/кн.

1

Страница:

с. 3-4

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

червен кръст,

Цитат

“Младежкия Червен кръст,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/40771

Изходни формати