Към българската школска младеж

Име на ресурса

Към българската школска младеж

Автор:

Велчев, Сотир

Подзаглавие:

[Статия]

Година на издаване:

1922-1923

Брой/кн.

1

Страница:

с. 6-7

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

САЩ, България,
червен кръст,

Цитат

“Към българската школска младеж,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/40774

Изходни формати