Трите сестри и царският син

Име на ресурса

Трите сестри и царският син

Автор:

Лазаров, П.

Подзаглавие:

Българска народна приказка

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки, народни, приказки, вълшебни, приказки, поучителни, приказки, семейно-битови,

Цитат

“Трите сестри и царският син,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/59339

Изходни формати