Снежният човек

Име на ресурса

Снежният човек

Подзаглавие:

Рисунка

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

зима, снежен човек,
сезони

Цитат

“Снежният човек,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60233

Изходни формати