Обичали татка си

Име на ресурса

Обичали татка си

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, поучителни

Цитат

“Обичали татка си,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60235

Изходни формати