Най-добрата препоръка

Име на ресурса

Най-добрата препоръка

Подзаглавие:

Приказка

Година на издаване:

1935

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки, поучителни

Цитат

“Най-добрата препоръка,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60245

Изходни формати