Из живота на великите музиканти

Име на ресурса

Из живота на великите музиканти

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1922

Брой/кн.

3

Страница:

Имена, за които става дума:

Глук, Кристоф

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

композитори, немски

Цитат

“Из живота на великите музиканти,” Дигитална платформа, достъпна от 22 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60263

Изходни формати