Горския заек

Име на ресурса

Горския заек

Автор:

Симеонов, Трайко

Подзаглавие:

Народна приказка

Авторска отговорност:

Снежин, Ярослав;

Година на издаване:

1922

Брой/кн.

3

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

заек,
приказки за диви животни

Цитат

“Горския заек,” Дигитална платформа, достъпна от 25 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60265

Изходни формати