Пролет

Име на ресурса

Пролет

Автор:

Симеонов, Трайко

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1922

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пролет,
сезони

Цитат

“Пролет,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60267

Изходни формати