Христос

Име на ресурса

Христос

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1922

Брой/кн.

5

Страница:

Имена, за които става дума:

Исус Христос

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, религиозни

Цитат

“Христос,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60271

Изходни формати