Показвал и на картата...

Име на ресурса

Показвал и на картата...

Подзаглавие:

Анекдот

Година на издаване:

1922

Брой/кн.

5

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

анекдоти

Цитат

“Показвал и на картата...,” Дигитална платформа, достъпна от 19 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/60275

Изходни формати